תנאים ומדיניות

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות דומים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אתר חזית בכתובת שם מתחם hazit.co.il לפי השינויים בהתאם לאתר זה